2021

(1)

2019

(2)
Τα εφήμερα σχεδόν θα εξαφανίζονται, ενώ νέα πράγματα τα αντικαθιστούν. Ίσως είναι κάποες αράδες, εικόνες, υπερσύνδεμοι… Έστω μια αρχή, όπου οι σκέψεις θα κυλούν σαν ρεύμα, σαν το ρεύμα που ταξιδεύει και φωτίζει το ορθογώνιο μπροστά στα μάτια σου.
άστατος ιστός
σε θύσανο ισχνό στημένος
τα πράγματα αλλάζουν
τα πράγματα σπάνε

2018

(1)
μέλλοντα μέλλοντα άνευ, άνευ μέλλοντα άνευ μέλους, μέλους αναπαραστάσεις αναπαραστάσεις μονοδιάστατες μονοδιάστατες τάχα, τάχα με προοπτική

2016

(6)

2015

(5)
Το φάρμακο κατοικεί σε μικρά κουτιά·
    σαν τα καλά αρώματα όπως λένε.
-//- πρέπει να τρέφεται·
    επιβιώνει τρώγοντας ελπίδες.
-//- δεν πρέπει να τρώει σκόρδο μετά τα μεσάνυχτα·
    του ανοίγει την όρεξη.
-//- ενίοτε τρώει σάρκες·
    το γράφει στο χαρτί μέσα στο κουτί.

2014

(3)
χάριν επανεφεύρεσης
πάντα απαράλλαχτα
εις μάτην διαγραφή
αφανή πλην όμως άδηλα
παρόν παρελθόντος πάντα στιγμιότυπα
μνήμη μήτηρ πάσης μνήμης

2013

(1)

2012

(2)

2011

(1)

2010

(3)