Κολοφώνας

Ο παρών ιστότοπος αναπτύσσεται και συντηρείται από τον Ηρακλή Παπαθεοδώρου. Ίδια κείμενα και εικόνες υπό την άδεια Creative Commons BY-SA, έργα κώδικα υπό MIT License.

Ο κολοφώνας στις εκδόσεις είναι μία σύντομη δήλωση που εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ενός βιβλίου, όπως είναι ο τόπος και η ημερομηνίας έκδοσης, το όνομα του εκδότη κλπ..
Ορισμός του κολοφώνα από την Βικιπαίδεια

Τα κείμενα γράφονται κυρίως σε Markdown και εμφανίζονται με τις γραμματοσειρές Alegreya (serif), Fantasque Sans Mono (sans-serif, monospaced) και ένα υποσύνολο των εικονιδίων Feather μέσω του IcoMoon.

Υλοποιείται με το λογισμικό δημιουργίας στατικών σελίδων Hugo, το ίδιας ανάπτυξης θέμα /onion, και φιλοξενείται στην υπηρεσία Netlify. Ο πηγαίος κώδικας του φιλοξενείται σε ιδιωτικό (μη δημόσιο) αποθετήριο στην υπηρεσία GitHub.