Τα εφήμερα σχεδόν θα εξαφανίζονται, ενώ νέα πράγματα τα αντικαθιστούν. Ίσως είναι κάποες αράδες, εικόνες, υπερσύνδεμοι… Έστω μια αρχή, όπου οι σκέψεις θα κυλούν σαν ρεύμα, σαν το ρεύμα που ταξιδεύει και φωτίζει το ορθογώνιο μπροστά στα μάτια σου.