/stromatografia

Συμμετοχή στο διαγωνισμό ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας Θεσσαλονίκης.

Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική πυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιμη την ύπαρξη δημόσιων ελεύθερων χώρων πρασίνου, αναψυχής και εκτόνωσης από την πυκνή αστική μάζα.

Ο χαρακτήρας της περιοχής, ο επιδιωκόμενος συμβολισμός και οι σύγχρονες τάσεις του αστικού σχεδιασμού διαμορφώνουν τις βασικές συνθετικές αρχές της πρότασης:

  • Ανάδειξη της κατεύθυνσης της πόλης προς τη θάλασσα και ένταξη στο παραλιακό μέτωπο.
  • Αρμονικός σχεδιασμός του φυσικού και αστικού χώρου, με πληθώρα ερεθισμάτων και εικόνων.
  • Ενίσχυση και επαναπροσδιορισμός του αστικού πρασίνου στη περιοχή.
  • Επανάκτηση του ελεύθερου δημόσιου χώρου και εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους.

Η συνθετική διαδικασία της πρότασης εστιάζει στην ενεργοποίηση της πλατείας με μια ισχυρή χειρονομία και στην έκφραση μέσα από συνειρμούς και σύμβολα παρμένα από τα στοιχεία της φύσης, της ζωής και του τόπου.

Με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της πλατείας επιχειρείται η συμβολική αποκάλυψη επάλληλων χρονικών στιγμών στην ίδια τοποθεσία. Μια τομή αποκαλύπτει το παρελθόν και συμβολίζει τη συλλογική μνήμη. Το αστικό κομμάτι αφαιρείται και αποκαλύπτεται το φυσικό στοιχείο. Διαμορφώνεται ένα νέο τοπιακό ανάγλυφο, που αποτυπώνει το χαρακτήρα της πόλης αποτελώντας νέο χώρο αναφοράς. Δύο γραμμικά δυναμικά στοιχεία τέμνουν την πλατεία και οριοθετούν τη βύθιση λειτουργώντας ως ένα προσανατολισμένο φίλτρο στην επαφή πόλης – θάλασσας, καθιστώντας επιπλέον αντιληπτή την προϋπάρχουσα κλίση του εδάφους. Στη βύθιση αποκαλύπτεται το φυσικό στοιχείο, ενώ στα πλευρικά όρια διατηρείται ο αστικός χαρακτήρας.

Επιδιώκεται η εισαγωγή ενός μη αστικού τοπίου στο κέντρο της πόλης, και η φύτευση σχεδιάζεται χωρίς αυστηρά όρια εντείνοντας την αίσθηση του φυσικού. Ο σχεδιασμός των φυτεύσεων στο εσωτερικό της βύθισης στοχεύει σε εναλλασσόμενες χρωματικές ενότητες ώστε να τονίζονται οι εποχιακές διαφοροποιήσεις. Μεσογειακά φυτά με χαμηλές απαιτήσεις άρδευσης και συντήρησης και ψηλά δέντρα που προσφέρουν σκίαση στα πλατώματα διαμορφώνουν ένα ευχάριστο μικροκλίμα και συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου.

Η Πλατεία Ελευθερίας αποκτά το χαρακτήρα ενός χώρου χαλάρωσης, ψυχικής εκτόνωσης και αναψυχής. Ένα ησυχαστήριο στο κέντρο μιας πολύβουης πόλης που «βυθίζει» τον επισκέπτη σε μια άλλη διάσταση.

Κάτοψη της πρότασης.

Transverse section BB

Longitudinal section AA

Για τη διαμόρφωση των σκληρών επιφανειών επιλέγεται «ψυχρό υλικό» επίστρωσης, με βάση το σκυρόδεμα, που δεν απορροφά μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας και δεν αποθηκεύει μεγάλα ποσά θερμότητας με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η υπερθέρμανση κατά τους θερινούς μήνες.

Η χαμηλή βλάστηση και το φύλλωμα των δέντρων συντελούν στην μείωση της θερμοκρασίας του αέρα λόγω της εξατμισοδιαπνοής. Επίσης επιτυγχάνεται η διάχυση της ηλιακής ακτινοβολίας και η μείωση της έντασής της με αποτέλεσμα την εξασφάλιση οπτικής και θερμικής άνεσης.

Construction details of slope and retaining wall.

Proposed cultural grid, bike lane and pedestrian ways in response to the area’s analysis.